ಸಿನಿಮಾ - ರಂಗಭೂಮಿ
ಇತಿಹಾಸ - ಮಾಹಿತಿ - ಮನರಂಜನೆ

ಭೂದಾನ – ಕುಮಾರತ್ರಯರು

ಜಿ.ವಿ.ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಭೂದಾನ’ (1962) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರತ್ರಯರು. ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಕುಮಾರ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಉದಯಕುಮಾರ್‌

Share this post

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು