ಸಿನಿಮಾ - ರಂಗಭೂಮಿ
ಇತಿಹಾಸ - ಮಾಹಿತಿ - ಮನರಂಜನೆ

ವಿ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ
ಬಿ.ಎಸ್‌.ಬಸವರಾಜು,
ಸಿನಿಮಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ

ನನ್ನನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು-ಇಂದು ಅಭಿರುಚಿ - ಅಭಿಪ್ರಾಯ