ಸಿನಿಮಾ - ರಂಗಭೂಮಿ
ಇತಿಹಾಸ - ಮಾಹಿತಿ - ಮನರಂಜನೆ

ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ – ಚಾರುಲತಾ

ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಚಾರುಲತಾ’ (1962) ಬೆಂಗಾಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿ

Share this post