ಸಿನಿಮಾ - ರಂಗಭೂಮಿ
ಇತಿಹಾಸ - ಮಾಹಿತಿ - ಮನರಂಜನೆ

ದಶಾವತಾರ – ಗೋಪಿಕೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ದಶಾವತಾರ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯಾಗಿ ಬಾಲನಟಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ

Share this post

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು