ಸಿನಿಮಾ - ರಂಗಭೂಮಿ
ಇತಿಹಾಸ - ಮಾಹಿತಿ - ಮನರಂಜನೆ

ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಥಾ

ಕಮಲಾಕರ ಕಾಮೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಥಾ’ (1962) ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ, ಎನ್‌.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್‌, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್‌, ಜಮುನಾ

Share this post